Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου σας ενημερώνει για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η εταιρεία The Explorer που εδρεύει στη Γλυφάδα, με Α.Φ.Μ. και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1378001000 (εφεξής Εταιρεία).

Η Εταιρεία μέσω του Ιστοτόπου www.the-explorer.gr συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με σεβασμό στα δικαιώματά σας ως χρηστών του Ιστοτόπου και Υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων και σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR – 2016/679), των Ν. 4624/2019, 3471/2006, 2472/1997 καθώς και κάθε σχετική πράξη, οδηγία ή γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

2. Προσωπικά δεδομένα

Μπορείτε να περιηγηθείτε στον Ιστότοπο και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χωρίς να παρέχετε οποιαδήποτε προσωπική σας πληροφορία και χωρίς να καταχωρίσετε προσωπικά σας δεδομένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις όμως, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας στοιχεία, όπως για παράδειγμα στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, email) ή οικονομικά στοιχεία (όπως Α.Φ.Μ. σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου).

3. Σκοποί Επεξεργασίας

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτησή σας στα πλαίσια της διενέργειας συναλλαγών με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή της επικοινωνίας μας μαζί σας και μόνο για τους παρακάτω αναφερόμενους σκοπούς:

- Για τη διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστη του Ιστοτόπου www.the-explorer.gr.

- Για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα (e-shop) και ειδικότερα, τη διαχείριση των παραγγελιών, την τιμολόγηση, την εκτέλεση και παράδοση των παραγγελιών, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας, την διαχείριση και εκτέλεση τυχόν αιτημάτων αλλαγών και επιστροφών των προϊόντων.

- Για την επικοινωνία μας μαζί σας και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων και email προς το σκοπό διαφήμισης και προώθησης των προϊόντων μας και εξατομίκευσης των υπηρεσιών μας.

- Για λόγους στατιστικής και ανάλυσης των αγορών σας και δημιουργίας προφίλ.

- Για την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωση και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας απέναντι στο Κράτος και τις αρμόδιες Αρχές, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας και των απαιτήσεών μας, καθώς και σε περιπτώσεις που ενδέχεται να τα χρησιμοποιήσουμε ενώπιον των Δικαστηρίων ή που η επεξεργασία είναι απαραίτητη σύμφωνα με επιταγές της κείμενης νομοθεσίας.

Σημειώνουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων λαμβάνει χώρα υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης ενεργητικής συγκατάθεσής σας, η οποία παρέχεται κατά την συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας με την επιλογή του σχετικού κομβίου «Αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου».

Ειδικότερα αναφορικά με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) προωθητικού χαρακτήρα, η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται μόνο εφόσον έχετε συναινέσει σχετικά, δηλαδή εφόσον έχετε επιλέξει να λαμβάνετε emails σχετικού περιεχομένου (newsletter).

Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία σας διατηρούνται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένοι χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή πραγματοποιείτε συναλλαγές με αυτό καθώς και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση νομικών και φορολογικών μας υποχρεώσεων ή για δικαστική χρήση.

4. Ανακοίνωση σε τρίτους

Κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται ούτε γνωστοποιούνται σε τρίτους και τρίτα πρόσωπα δεν αποκτούν πρόσβαση σε αυτά. Ωστόσο, ενδέχεται να παρέχουμε πρόσβαση στα δεδομένα σας σε τρίτους για την εκπλήρωση των προαναφερόμενων σκοπών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- σε τράπεζες και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για την περίπτωση της εκτέλεσης και εκκαθάρισης ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας και Paypal,

- σε εταιρείες ταχυμεταφορών (courier) για τις ανάγκες εκτέλεσης και παράδοσης της παραγγελίας,

- σε δημόσιες υπηρεσίες, φορείς ή οργανισμούς όταν εκ του νόμου υφίσταται σχετική υποχρέωσή μας ή όταν είναι αναγκαίο για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας.

5. Δικαιώματα των Υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων

Ως Υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων, έχετε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία τα ακόλουθα δικαιώματα:

- Να ζητήσετε ενημέρωση, ως προς το ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο.

- Να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας που διατηρεί η Εταιρεία.

- Να ζητήσετε τη διόρθωση τους σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν ή τη συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων.

- Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας ή έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας ή έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, κ.ο.κ.

- Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η επεξεργασία είναι παράνομη, τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον Υπεύθυνο επεξεργασίας ή έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

- Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, δηλαδή να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε δομημένη μορφή, αναγνώσιμη από μηχάνημα, προκειμένου να το δώσετε απευθείας σε άλλον νομικό πρόσωπο/Υπεύθυνο επεξεργασίας.

- Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται το δημόσιο συμφέρον.

- Να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά.

- Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας για οποιονδήποτε σκοπό, η συγκατάθεση αυτή είναι ελεύθερα ανακλητή οποτεδήποτε, δηλαδή έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

Ειδικότερα, όσον αφορά την αποστολή ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών μηνυμάτων (email και sms) προωθητικού χαρακτήρα και σκοπού, έχετε πάντα το δικαίωμα να διαφωνήσετε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να ζητήσετε να μη λαμβάνετε πλέον τέτοια μηνύματα, με την απεγγραφή σας από τη σχετική λίστα των παραληπτών προωθητικών μηνυμάτων, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και χωρίς να χρειάζεται να παρέχετε καμία εξήγηση ή αιτιολόγηση για αυτό. Η απεγγραφή σας μπορεί να πραγματοποιηθεί με την επιλογή του σχετικού συνδέσμου (link) «Απεγγραφή» που υπάρχει στο τέλος του μηνύματος ή με την αποστολή σχετικού email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας αρκεί να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

6. Ασφάλεια Επεξεργασίας

Η Εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων ενάντια σε κακόβουλες δραστηριότητες, κλοπή, παραποίηση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση, μεταφορά τους ή πρόσβαση σε αυτά και γενικώς ενάντια σε όλες τις μη νόμιμες μορφές επεξεργασίας.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να μεταβληθούν κατά την μεταφορά τους στο διαδίκτυο.

7. Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας και χρησιμεύουν στην εξασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας του Ιστοτόπου, στην διευκόλυνση της περιήγησής σας σε αυτόν και στην βελτίωση της εμπειρίας σας ως χρήστη.

Η λειτουργία του Ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν δεν αποδεχθείτε ή αν απενεργοποιήσετε την χρήση των cookies. Ωστόσο έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσετε τα μη απαραίτητα cookies, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, να διαχειριστείτε την αποδοχή των cookies, να τα διαγράψετε και γενικά να επιλέξετε τις ρυθμίσεις cookies που επιθυμείτε για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Τύποι cookies που χρησιμοποιούμε:

Απολύτως απαραίτητα (τεχνικά) cookies: Αυτά τα cookies είναι απολύτως αναγκαία για την λειτουργία του Ιστοτόπου και είναι αυτά που επιτρέπουν την περιήγησή σας σε αυτόν, την χρήση διαφορετικών επιλογών ή υπηρεσιών, όπως είναι για παράδειγμα η ολοκλήρωση μίας συναλλαγής, με την εκτέλεση της παραγγελίας και την διαχείριση της πληρωμής, η χρήση στοιχείων ασφαλείας κατά την περιήγηση, η αποθήκευση περιεχομένου για μετάδοση αρχείων βίντεο ή ήχου κλπ.

Cookies λειτουργικότητας ή εξατομίκευσης: Αυτά τα cookies επιτρέπουν τη διατήρηση της πληροφορίας, ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που μπορούν να διαφοροποιήσουν την εμπειρία του από αυτή άλλων χρηστών, όπως είναι για παράδειγμα η γλώσσα, η εμφάνιση ή το περιεχόμενο της υπηρεσίας ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί ο χρήστης ή η περιοχή από την οποία έχει πρόσβαση κλπ. Η μη αποδοχή αυτών των cookies ενδέχεται να οδηγήσει σε αργή απόδοση της ιστοσελίδας ή σε ανεπαρκώς προσαρμοσμένες προτάσεις.

+++

8. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστοτόπους

Ο Ιστότοπος περιλαμβάνει ειδικούς συνδέσμους (links, hyperlinks, banners) προς άλλους δικτυακούς τόπους, για τους οποίους δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ως προς την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν, ούτε είμαστε σε θέση να την γνωρίζουμε ή να την ελέγχουμε. Για το λόγο αυτό οφείλετε να ενημερώνεστε από τον κάθε ιστότοπο χωριστά για τα θέματα που σχετίζονται με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

9. Τροποποίηση της Πολιτικής Απορρήτου

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Για το λόγο αυτό καλό είναι να επισκέπτεστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την σελίδα αυτή ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

Το προϊόν προστέθηκε στα Αγαπημένα σας